Významné zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti ATQ s cílem posílení konkurenceschopného postavení na tuzemském trhu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace

RČ: CZ.1.03/2.2.00/13.01546

Zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti ATQ s.r.o. prostřednictvím pořízení strojů a technologií.

Pořízení špičkových technologických zařízení za účelem zvýšení efektivity výroby ve společnosti ATQ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace

RČ: CZ.1.03/2.2.00/13.01932

Zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti ATQ s.r.o. prostřednictvím pořízení strojů a technologií.

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ATQ s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

RČ: CZ.03.1.52/0.0/16_043/0005056

Hlavním cílem předloženého projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců ve společnosti ATQ s.r.o. Výstupy z projektu umožní společnosti kontinuální růst, zvýšení efektivity práce a rozvoj zaměstnanců. Předložený projekt naplňuje dlouhodobou strategie vedení společnosti v oblasti rozvoje a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Rozšíření technologického vybavení firmy ATQ s.r.o. za účelem dalšího posílení konkurenceschopnosti - OP PIK Technologie III.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace

RČ: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006393

Hlavním cílem předloženého projektu je pořízení moderních výrobních technologií.

Zavedení elektromobility v rámci společnosti ATQ s.r.o. - OP PIK Nízkouhlíkové technologie II. výzva

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

RČ: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010477

Hlavním cílem předloženého projektu je zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy (elektromobility).

Prezentace projektu

Soubor energetických opatření v rámci společnosti ATQ s.r.o. - OP PIK Úspory energie II. výzva

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

RČ: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011892

Hlavním cílem předloženého projektu je snížení energetické náročnosti celkového výrobního procesu prostřednictvím komplexu energetických opatření.

OP PIK Technologie IV. výzva

Významné posílení konkurenceschopnosti společnosti ATQ s.r.o. pořízením špičkových obráběcích strojů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

RČ: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008120

Cílem projektu je pořízení moderních výrobních technologií

OP PIK Technologie VII. výzva

Významný pokrok v digitální transformaci společnosti ATQ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

RČ: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014254

Cílem projektu je zvýšení automatizace a zefektivnění výrobních i nevýrobních procesů

OP PIK Potenciál VII. výzva

Posílení vývojových aktivit společnosti ATQ pořízením moderního vybavení

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023682

Cílem projektu je posílení vývojových aktivit společnosti pořízením nových vysoce moderních technologických zařízení

Seznam pořízeného majetku

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

RČ: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ATQ s.r.o. V rámci projektu Úřadu práce ČR Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Seznam jednotlivých školících aktivit